OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Małej powstała w 1906r. w czasach gdy zagrożenie dla wioski było ogromne. Dachy pokryte były strzechą lub innymi łatwopalnymi materiałami. inicjatorem założenia był Michał Matysek-ówczesny kierownik szkoły
w Małej. Przyłączyli się Stanisław Książek, Władysław Hendyński, Jan Kukla, Piotr Kowalski, Wojciech Magiera, Franciszek Durek, Franciszek Książek, Józef Pasowicz, Michał Bulsa, Aleksander Górecki, Wojciech Longosz, Wojciech Skóra, Franciszek Madeja, Wojciech Kowalski. Pierwszym prezesem został Michał Matysek, a naczelnikiem Stanisław Książek. Wyposażeniem straży na początku były konewki, bosaki, osęki, w okresie późniejszym sikawka ręczna przewożona na wozie konnym.
W 1908r. rozpoczęto budowę Remizy. Był to budynek drewniany z dużą sceną w środku. Remiza ta 1 września 1943r. uległa spaleniu. W 1936r. jednostka otrzymała sztandar, fundatorem był Władysław Hendyński. W czasie II wojny światowej sztandar przechowywał druh Andrzej Madeja, pomimo gróźb rozstrzelania przez Niemców, obecnie znajduje się w Izbie Pamięci w Zespole Szkół w Małej. Z inicjatywy księdza Józefa Kuczka wspólnie z OSP w 1935r. rozpoczęto budowę pomnika Chrystusa Króla. Po II wojnie światowej pomimo biedy straż wyszła z pomysłem budowy nowej remizy (także drewnianej), jednak nie doszło to do skutku. W latach 50-tych OSP otrzymała motopompę oraz sprzęt przeciwpożarowy. W 1955r.
z inicjatywy Henryka Książka (prezesa), Czesława Mazura (naczelnika) oraz Tadeusza Kukli rozpoczęto budowę nowej remizy tym razem murowanej. Oddano ją do użytku w 1956r. tj. w pięćdziesięciolecie powstania OSP w Małej, służy ona mieszkańcom Małej do dnia dzisiejszego. Przez cały czas jest modernizowana i unowocześniana. W latach 70-tych OSP poza zadaniami statutowymi, włączyła się do realizacji zadań gospodarczych. Władysław Durek pełniący w tym czasie funkcję komendanta straży był przewodniczącym budowy wodociągu wiejskiego, współinicjatorem budowy szkoły i przewodniczył jej komitetowi. W 1991r. walne zebranie podjęło uchwałę o zakupieniu wozu strażackiego odpowiedniego na drogi Małej.
Z braku środków zwrócono się do mieszkańców z prośbą o pomoc. W ten sposób zgromadzono potrzebną sumę i zakupiono pojazd. W roku 2010 budynek został ocieplony, oraz wykonano nową elewację, wymieniono okna i drzwi wejściowe zewnętrzne, rynny dachowe i spustowe, plac przed remizą pokryty został dywanikiem asfaltowym oraz zakupiono 100 krzeseł. W 2011r wykonano czyszczenie i dwukrotne malowanie dachu, wewnątrz budynku wymalowano obie sale, korytarz
i szatnie oraz wykonano sufit z paneli na mniejszej sali. Do dużej sali zakupiono nowe żyrandole z wiatrakami, nową kurtynę na scenę oraz firany i zasłony. Zamontowano nowe drzwi do dużej sali szatni. 18 lutego 2012r Walne Zebranie OSP przyjęło plan dalszej modernizacji – sanitariatów i c.o.

Obecny skład osobowy władz OSP wybranych na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 27.06.2021r

 
ZARZĄD:
 • Prezes – Książek Tadeusz
 • Wiceprezes – Naczelnik – Dziedzic Daniel
 • Wiceprezes – Miklos Tadeusz
 • Z-ca Naczelnika – Książek Mariusz
 • Sekretarz – Strzałka Stanisław
 • Skarbnik – Chojecki Jerzy
 • Członek – Bęben Arkadiusz

KOMISJA REWIZYJNA:

 • Przewodniczący – Dziedzic Agnieszka
 • Wiceprzewodniczący – Czernecki Józef
 • Członek – Ciebień Zenon
 

 

 

Obecny skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
przy Szkole Podstawowej w Małej 2022/2023
 
DZIEWCZĘTA:
 1. Bieszczad Amelia
 2. Czudecka Milena
 3. Giergont Wiktoria
 4. Giergont Zuzanna
 5. Kędzior Zuzanna
 6. Książek Aleksandra
 7. Loda Laura
 8. Misielak Aleksandra
 9. Papier Nikola
 10. Papier Karina
 11. Pociask Julia
 12. Pocica Zuzanna
 13. Tokarz Amelia
 14. Wojnarowska Zuzanna
 
CHŁOPCY:
 1. Chłopek Michał
 2. Juszczyk Sebastian
 3. Juszczyk Szymon 
 4. Książek Dominik
 5. Matysek Filip
 6. Misielak Karol
 7. Nykiel Jakub
 8. Pacanowski Rafał
 9. Pacocha Szymon
 10. Pocica Jonatan
 11. Pociask Mateusz
 12. Rusin Rafał
 13. Wojnarowski Adrian