Durek Władysław

Urodził się 8 listopada 1933r. w Małej. Był synem Stanisława i Ludwiki ze Skurów. Pochodził z bardzo ubogiej chłopskiej rodziny. Od wczesnego dzieciństwa przejawiał duże zainteresowania i uzdolnienia artystyczne. Trudna sytuacja materialna w rodzinie nie pozwoliłaby mu rozwinąć nigdy przez odpowiednie studia swych uzdolnień. już w okresie międzywojennym pojawiły się również zainteresowania plastyczne, zegarmistrzowskie, rzeźbiarskie. był dobrym rysownikiem. uczył się zaocznie i zdawał egzaminy. Dzięki pomocy wspaniałomyślnych protektorów zdobył najpierw ogólne wykształcenie. W krótkim czasie zdobył Dyplom Mistrzowski. Jako mistrz stolarski miał doskonałą znajomość techniki w drzewie i to przekazywał młodzieży w słowach i czynach otrzymując Medal w szkoleniu Kadr Rzemieślniczych oraz Honorową Odznakę Rzemiosła w 1976r. Z kolei zdał egzamin jako uprawniony zegarmistrz. Aktywnie włącza się do realizacji wszystkich najważniejszych zadań gospodarczych we wsi. Duży wkład włożył do elektryfikacji przeprowadzonej w 1966r. w rodzinnej miejscowości. Ogromne zaangażowanie pełnił w czynach społecznych przy budowie dróg, remizy strażackiej, domu nauczyciela, Sali gimnastycznej, plebanii, kościoła. Był przewodniczącym budowy wodociągu wiejskiego, współinicjatorem budowy szkoły oraz przewodniczącym komitetu budowy szkoły. Jako współzałożyciel Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Małej pełnił zaszczytną funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej. Jako radny GRN w Ropczycach od roku 1978 – 1992 posiada kilka legitymacji Rady Miasta i Gminy. Pełnił funkcję wiceprezesa OSP a od roku 1975r komendanta straży. W szeregach OSP działał również Amatorski Zespół Teatralny, którego opiekunem był druh Władysław Durek. Zespół zaprezentował wiele pięknych przedstawień np. „Jasełka polskie”, „zaloty i kłopoty”, „Spalony dom”, „Droby” (scenariusz drobów przedstawił tradycje i kulturę naszej miejscowości). Zespół za zdobyte środki finansowe zakupił ubiory, rekwizyty, sprzęt oświetleniowy (reflektory), które przyczyniły się do piękniejszego wystroju aktorów. W jego dorobku znajdują się liczne prace jubilerskie np. korony, pierścienie, bransolety, inicjały, rzeźby. Wykonywał szafy na liturgiczne szaty np. w Małej a w Grudnej szafę ozdobioną płaskorzeźbą Jana Pawła II wykonywał również świeczniki, klęczniki nadające się również jako konfesjonał. Dużo rzeczy wykonywał do kościoła w rodzinnej miejscowości Mała. Wieli patriota swojej ojczyzny. Walczył o Polskę sprawiedliwą. Był naturalny i odważny. Zasłużony dla woj. Rzeszowskiego, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu odrodzenia polski oraz licznymi medalami i dyplomami. Uchwałą Rady Państwa z dn. 2 lipca 1979r. odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Mimo licznych przeciwności losu był to człowiek odpowiedzialny pełen życia i energii.