1971 - 1975

15 I 1971r
Odbyła się w szkole choinka noworoczna dla młodzieży szkolnej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas I – IV. Wykonali oni tańce w strojach ludowych, recytacje wierszy i piosenki. Po bardzo przyjemnej części artystycznej dzieci przeszły na salę, gdzie czekała ich duża niespodzianka. Była to pięknie ubrana choinka i orkiestra. Przy dźwiękach muzyki, pod opieką wychowawców, młodzież bawiła się bardzo wesoło. W trakcie zabawy w czasie przerw nadawany był noworoczny koncert życzeń.


08 III 1971r
Zorganizowana została wieczornica z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Program artystyczny przygotowała ob. Pondo Michalina nauczycielka tutejszej szkoły. Na tą imprezę złożyło się:
1. Krótki referat odczytany przez uczennicę klasy VIII-ej.
2. Inscenizacje i skecze.
3. Deklamacje wierszy związanych tematycznie z pracą kobiet.
4. Piosenki w wykonaniu chóru szkolnego.
5. Występy solistów kapeli ludowej.
Impreza była bardzo udana, wszystkie kobiety były zadowolone i uśmiechnięte.


28 III 1971r
Zorganizowany został przez harcerzy uroczysty apel z okazji 34 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego patrona naszej drużyny harcerskiej. Na wstępie został odczytany referat o życiu i działalności tego wielkiego człowieka. Następnie były recytacje wierszy i piosenki harcerskie przy akompaniamencie akordeonisty szkolnego. Klasa, w której odbywał się apel, została udekorowana odpowiednimi hasłami i plakatami.


30 IV 1971r
Odbyła się w szkole akademia 1-Majowa. W udekorowanej sali szkolnej zebrała się młodzież całej szkoły, grono nauczycielskie oraz rodzice. Uroczystość otworzyła Helena Assynger kierownik tutejszej szkoły. Referat okolicznościowy wygłosiła polonistka Ludwika Wolińska. W części artystycznej wystąpił zespół recytatorski. W jego wykonaniu usłyszeliśmy rewolucyjne wiersze polskich poetów. Chór szkolny wykonał kilka żołnierskich i ludowych piosenek. Na zakończenie odbyły się skecze, monologi i tańce. Po skończonej akademii wyświetlane były filmy związane z walką mas pracujących o poprawę warunków swojego życia. Uroczystość wywarła na młodzieży wielkie wrażenie i spełniła w zupełności swoją rolę.


09 V 1971r
Zorganizowany został uroczysty apel w związku z Dniem Zwycięstwa. Apel przygotowała i przeprowadziła ob. Stefania Pasowicz. Złożyły się na niego:
a) Krótki referat okolicznościowy,
b) Recytacje wierszy
c) Piosenki w wykonaniu chóru
d) Monologi i skecze.
Impreza byłą starannie przygotowana i sprawnie przeprowadzona.


26 V 1971r
Odbyła się w szkole akademia w związku z Dniem Matki. Akademię przygotowała p. Pondo Michalina. Uroczystość rozpoczęto odczytaniem referatu na temat roli matki w życiu człowieka. W części artystycznej wystąpił chór szkolny i zespół recytatorski. Ciekawie dobrany repertuar dostarczył młodzieży głębokich przeżyć emocjonalnych. Po akademii dzieci zaprosiły swoje mamy na wspólną herbatkę. To spotkanie przebiegło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.


05 V 1971r
Tutejsza szkoła uroczyście obchodziła Międzynarodowy Dzień Dziecka oraz Święto Sportu Szkolnego. Dzień ten był dniem wolnym od zajęć szkolnych. O godz. 9.00 młodzież odświętnie ubrana zebrała się przed budynkiem szkolnym. Najlepsi sportowcy z klas V-VIII ubrani w stroje sportowe utworzyli specjalną kolumnę na boisku szkolnym. Po sprawdzeniu obecności grupa sportowa odmaszerowała do sąsiedniej szkoły (Mała Górna) na zawody la. Pozostała młodzież oglądała pokazy gimnastyczne klas I-IV na boisku szkolnym. Były one starannie przygotowane i efektownie przeprowadzone. Następnie Młodzież przeszła do jednej z największych sal szkolnych, gdzie wyświetlone zostały specjalnie na ten dzień przygotowane filmy rozrywkowe. Po powrocie sportowców z Małej Górnej młodzież przemaszerowała do Remizy OSP, gdzie odbyła się uroczysta akademia. Złożyły się na nią wiersze, piosenki, skecze, monologi i skecze. Program był bardzo atrakcyjny i podobał się wszystkim. Po akademii odbyło się przyrzeczenie harcerskie, a później wspólna herbatka i zabawa przy akompaniamencie akordeonisty kapeli ludowej. W przerwach między tańcami wystąpili soliści kapeli ludowej. W następnym dniu 6 VI 1971r odbyła się wycieczka do lasu, gdzie przeprowadzone zostały różne gry terenowe. Po powrocie z wycieczki był wspólny obiad i dzieci rozeszły się do domów. W uroczystości oprócz młodzieży brali udział niektórzy rodzice i wszyscy nauczyciele.


16 VI 1971r
Odbyło się pożegnanie absolwentów klasy VIII-ej. Pierwsza część uroczystości odbyła się w Klubie Ruch. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas I-VIII, wszyscy nauczyciele i rodzice absolwentów klasy VIII. Po krótkim przemówieniu kierownika szkoły, oceniającym pracę zespołu kończącego obecnie szkołę podstawową, nastąpiła część artystyczna przygotowana przez kolegów z klasy I i VII. Uczniowie tych klas żegnali serdecznie swoich kolegów z kl. VIII. Z kolei absolwenci klasy VIII składali przyrzeczenie i podpisy pod rotą ślubowania. Po tym doniosłym momencie głos zabrał przewodniczący ZMW. Podziękował on absolwentom za współpracę i pożegnał się z nimi życząc im powodzenia w dalszej nauce. Zabierając głos przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przekazał serdeczne podziękowanie gronu nauczycielskiemu za pracę nad przygotowaniem absolwentów do dalszej nauki i do życia. Opuszczającym zaś mury szkolne życzył wszystkiego najlepszego. Po rozdaniu świadectw i nagród wychowawczyni Ludwika Wolińska w bardzo ciepłych słowach pożegnała się ze swoimi wychowankami. Druga część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie klasa VIII przygotowała uroczystość pożegnalną. Gdy przebrzmiał symboliczny ostatni dzwonek wychowawczyni po raz ostatni sprawdziła listę obecności. Po przemówieniu pożegnalnym kierownika szkoły uzgodniono, że w 1976r zorganizowany zostanie zjazd absolwentów kl. VIII. Wybrany został Komitet Organizacyjny (Wodzisz Irena, Dubiel Teresa, Ryba Roman). Później nastąpiła wspólna herbatka i zabawa taneczna.


26 VI 1971r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1970/71. O godz. 9.00 odświętnie ubrani uczniowie, rodzice, którzy przybyli na uroczystość oraz całe grono nauczycielskie udali się do klubu gdzie miała się odbyć artystyczna. Na wstępie kierowniczka szkoły ob. Helena Assynger wygłosiła pożegnalne przemówienie, w którym oceniła całoroczną pracę uczniów tak w dziedzinie nauki jak i zachowania. W przemówieniu kierowniczka szkoły wyróżniła i złożyła podziękowanie wyróżniającym się w pracy społecznej organizacjom uczniowskim. Następnie wyczytano nazwiska uczniów wyróżniających się w nauce oraz uczniów mających najlepszą frekwencję. Uczniom tym wręczone zostały nagrody książkowe. Po wręczeniu nagród wystąpił jeszcze przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego, który również w kilku słowach ocenił pracę uczniów w dziedzinie prac społecznie użytecznych oraz złożył wszystkim życzenia wesołych wakacji. Po zakończeniu części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, na którą złożyły się inscenizacje, piosenki, wiersze i tańce. Brali w niej udział przedstawiciele wszystkich klas od I do VIII. Kiedy część artystyczna dobiegła końca wszyscy uczniowie wraz z nauczycielami udali się do szkoły gdzie nastąpiło rozdanie świadectw i pożegnanie wychowawców z dziećmi na okres dwumiesięcznych wakacji.


01 IX 1971r
Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 1971/72. Ten rok szkolny będzie dla nas szczególnie trudny, ponieważ przybywa nam II klasa SPR, a była polonistka Lucyna Wolińska przeniosła się do pracy do powiatu Nowy Sącz, a pani Pasowicz Stefania objęła stanowisko kierownika w szkole w Małej Górnej. Mimo usilnych starań szkoła nie dostała innego polonisty, przybył tylko nauczyciel Zygmunt Władysław z przygotowaniem do prowadzenia SPR. Rozpoczynający się rok szkolny witamy w klubie „Ruch”. Młodzież i grono nauczycielskie powitała kierowniczka szkoły Helena Assynger. Po jej powitaniu nastąpiło uroczyste powitanie uczniów kl. I, pasowanie ich na uczniów i przyjęcie ich do grona członków SKO poprzez wręczenie książeczek oszczędnościowych. Następnie młodzież przedstawiła krótką część artystyczną, po czym kierowniczka odczytała przydział izb lekcyjnych dla poszczególnych klas i wychowawców. Rozpoczynający się rok szkolny przypomina o trudnych warunkach lokalowych szkoły. Liczne klasy muszą się nadal pomieścić w ciasnych salach starego budynku szkolnego. Stary budynek szkolny wybudowany w 1907r. Mieści on 4 izby lekcyjne; 2 większe – zimne; 2 cieplejsze, ale małe.
W roku szkolnym 1971/72 w naszej szkole pracować będzie 6 nauczycieli etatowych:
Helena Assynger – kierownik szkoły
Michalina Pondo
Czesława Durek
Maria Michalska
Helena Ziajor
Władysław Zygmunt.


12 X 1971r
Została zorganizowana akademia z okazji Dnia Wojska Polskiego. Na akademię złożyły się: referat przedstawiający historię walk Wojska Polskiego wygłoszony przez uczennicę, wiersze i piosenki żołnierskie, a także skecze z życia żołnierzy. Z tej okazji uczniowie odpowiednio udekorowali klasy, wykonali kilka gazetek o tej tematyce. Na akademii, która odbyła się w szkole byli obecni wszyscy uczniowie i grono nauczycielskie naszej szkoły.


17 X 1971r
Podjęto dalszą pracę przy budowie Domu Nauczyciela w naszej wsi. Prace wykopowe rozpoczęto jeszcze w roku 1970 ale ze względu na brak materiałów budowlanych i złe warunki atmosferyczne zostały przerwane. Obecnie praca ta została dalej podjęta, buduje się już mury domu. Dom nauczyciela będzie dwurodzinny i ukończenie prac nad budową planuje się na początek września 1972r. Do pracy przy budowie włączyła się młodzież szkolna wykonując w czynie społecznym drobne prace przy budowie.

29 IX 1971r
Na konferencji kierownik szkoły:
Szkoła została wyróżniona za wzorowe przygotowanie do pracy w nowym roku szkolnym.

07 XI 1971r
W klubie „Ruch” odbyła się akademia z okazji 54 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. Akademię przygotowały organizacje TPPRze szkoły w Małej Dolnej i Małej Górnej. Wspólnie przygotowano dekoracje. W skład akademii weszły wiersze, piosenki i referat okolicznościowy. Kilka piosenek i wierszy uczennice i uczniowie wykonali w języku rosyjskim. Piosenki te i wiersze były starannie opracowane językowo i wszystkim się podobały. Oprócz młodzieży szkolnej na akademii byli obecni rodzice i inni goście.


19 XI 1971r
Młodzież przygotowała uroczystą akademię z okazji Dnia Nauczyciela, na którą samorząd uczniowski zaprosił całe grono pedagogiczne. Wszystkim nauczycielom przedstawiciele samorządu wręczyli kwiaty. Wygłoszony został referat okolicznościowy, w którym uczniowie wyrażali swoje uznanie dla nauczycieli, wdzięczność za ich trud i podziękowanie za pracę nad ich wychowaniem. Poza tym w akademii wystąpiły wiersze i piosenki. Atrakcyjną częścią akademii był koncert życzeń dla nauczycieli przeprowadzony przez uczennice przy pomocy pocztówek dźwiękowych i adapteru. Akademię zakończono życzeniami dla nauczycieli złożonymi przez samorząd w imieniu całej młodzieży.


06 I 1972r
W szkole zorganizowano choinkę noworoczną dla dzieci. Dzieci wspólnie ubrały tradycyjną choinkę zabawkami własnoręcznie wykonanymi oraz przyniesionymi z domu. Kiedy choinka była gotowa nastąpiła krótka część artystyczna, na którą złożyły się wiersze, inscenizacje i piosenki. Po części artystycznej wszystkie dzieci wzięły udział we wspólnej zabawie w trakcie której wystąpiły różne gry, konkursy i quizy. Na zabawie grał uczeń kl. VII Stanisław Wiktor na akordeonie i uczeń kl. VI Kazimierz Król na perkusji.


01 II 1972r
W naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 30 rocznicy powstania PPR. Apel poprzedzony był wieloma pogadankami na temat historii powstania PPR. Młodzież zbierała informacje o działalności tej organizacji i życiu jej założycieli i działaczy. Na uroczystym apelu zebrała się młodzież całej szkoły i uczennica kl. VIII Wanda Koczur w obszernym referacie przedstawiła historię powstania, walki i późniejszej działalności PPR. Na apelu wystąpiło też kilka wierszy o tematyce związanej z PPR. W końcowej części uczennica Wanda Koczur zaapelowała do młodzieży aby brać udział w zgaduj-zgadulach i konkursach dotyczących PPR.


08 III 1972r
Z okazji Dnia Kobiet młodzież przygotowała drobną akademię. Przygotowaniem akademii kierował jedyny w naszym gronie mężczyzna Władysław Zygmunt. Akademia chociaż krótka była bardzo dobrze przygotowana. W tym samym dniu żeńska część naszego grona została zaproszona do klubu „Ruch” na akademię zorganizowaną przez gospodarza klubu z młodzieżą ZMW. Przybyły tam również nieliczne kobiety ze wsi. Po akademii wszystkie kobiety obecne na tej imprezie zaproszone zostały przez gospodarza klubu na kawę i ciastka. Wieczór upłynął w bardzo miłej atmosferze.


28 III 1972r
Jak co roku został zorganizowany uroczysty apel poświęcony 25 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego. Przygotowaniem apelu zajęła się nasza drużyna harcerska im. gen. Karola Świerczewskiego. Na apelu miał miejsce referat szeroko informujący o życiu i śmierci generała, wiersze i piosenki. Apel ten był dowodem zainteresowania młodzieży życiem wielkiego bohatera oraz znajomości jego życia i pracy.


05 V 1972r
Rozpoczęto dalsze prace przy budowie Domu Nauczyciela. Na zebraniu komitetu budowy w obecności władz gromadzkich i przedstawicieli wsi postanowiono budować piętro w czynie społecznym. W związku z tym przybyli murarze ze wsi Mała i ludzie do pomocy i przystąpiono do budowy piętra w naszym Domu Nauczyciela. Ze względu na dodatkowe prace przy budowie piętra przewiduje się późniejszy termin ukończenia mieszkań dla nauczycieli w Domu Nauczyciela.


26 V 1972r
W klubie „Ruch” w naszej wsi odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Akademię przygotowała młodzież SPR przy pomocy nauczycielki Marii Michalskiej. Na akademię zostały zaproszone wszystkie matki. Przybyły one licznie na tę uroczystość, na którą złożyły się wiersze, piosenki (wykonane chóralnie, solo i odtwarzane z płyt) oraz słowa podziękowania i życzenia dla matek. Impreza wypadła dobrze, kobiety były wzruszone, wiele z nich płakało słuchając piosenek i wierszy. Po akademii wszystkie matki zostały zaproszone na wieczorek rozrywkowo-taneczny zorganizowany w klubie z tej okazji.


03 VI 1972r
Z okazji tego święta odbyło się wiele imprez sportowych, mecze piłki nożnej i siatkowej ze szkołą w Małej Górnej, zawody lekkoatletyczne, wycieczka do lasu, gry terenowe oraz zabawa taneczna dla dzieci. Obserwując żywy udział młodzieży w imprezach sportowych można stwierdzić, że ranga sportu w naszej szkole w ostatnich latach znacznie wzrosła.


13 i 14 VI 1972r
Uczniowie kl. VII i VIII byli na wycieczce zorganizowanej przez szkołę przy finansowej pomocy Wydziału Oświaty. Wycieczka była zorganizowana do bardzo atrakcyjnych ośrodków turystycznych jak: Wieliczka, Oświęcim i Zakopane. Dwa dni spędzone na wycieczce były bardzo atrakcyjne dla dzieci i poszerzyły ich wiadomości. Zwiedzono kopalnię soli w Wieliczce, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, dzieci były na Kasprowym Wierchu, na Gubałówce, nad Morskim Okiem, zwiedziły też miasto Zakopane. Z wycieczki dzieci przywiozły sobie wiele drobnych pamiątek zakupionych na trasie i zdjęcia wspólnie wykonane na wycieczce. Po odbytej wycieczce dzieci dzieliły się wrażeniami z kolegami z młodszych klas, które nie brały w niej udziału. Nauczyciele języka polskiego i wychowania obywatelskiego prowadzili z młodzieżą pogadanki na lekcjach i układali plan wypracowania domowego na temat zwiedzanych miejscowości. Wycieczka pozostawiła w umysłach dzieci niezatarte wrażenia, które wspominać będą bardzo długo.


15 VI 1972r
Odbyło się w klubie „Ruch” uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. VIII. O godz. 9.00 rano młodzież całej szkoły zebrała się, aby pożegnać najstarszych kolegów. Impreza składała się z przemówienia kierowniczki szkoły, części artystycznej przygotowanej przez klasę VII, wystąpienia przedstawicielki kl. VIII, rozdania świadectw i wręczenia nagród uczniom wyróżniającym się w nauce, wzorowo uczęszczającym na zajęcia szkolne i nienagannie sprawujących się w szkole. Po tej oficjalnej części uczniowie kl. VIII złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali zaproszeni przez kl. VII do szkoły na skromne przyjęcie pożegnalne i wspólny wieczorek taneczny. Pozostała młodzież rozeszła się do domów, natomiast dwie najstarsze klasy w miłej atmosferze wzajemnej serdeczności spędziły ostatnie wspólne chwile.


19 VI 1972r
Odbyło się spotkanie młodzieży z byłymi partyzantami z czasów II wojny światowej – Henrykiem Wiktorem i Michałem Skórą. W/w opowiadali w sposób zwięzły i prosty, a równocześnie barwny na pytania młodzieży. Młodzież wykazywała wiele zainteresowania walką z Niemcami na pobliskich terenach. Na zakończenie spotkania młodzież wręczyła weteranom walki wiązanki biało-czerwonych kwiatów i złożyła serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.


24 VI 1972r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1971/72. O godzinie 9.00 rano młodzież i przybyli rodzice przeszli do klubu gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana na zakończenie roku przez młodzież pod kierownictwem nauczycielki Durek Czesławy. Uroczystość rozpoczęła dyrektorka szkoły Helena Assynger przemówieniem, w którym oceniła całoroczną pracę uczniów, poszczególnych organizacji, zachowanie się młodzieży oraz złożyła życzenia przyjemnych wakacji wszystkim dzieciom.


26 V 1972r
W klubie „Ruch” w naszej wsi odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Matki. Akademię przygotowała młodzież SPR przy pomocy nauczycielki Marii Michalskiej. Na akademię zostały zaproszone wszystkie matki. Przybyły one licznie na tę uroczystość, na którą złożyły się wiersze, piosenki (wykonane chóralnie, solo i odtwarzane z płyt) oraz słowa podziękowania i życzenia dla matek. Impreza wypadła dobrze, kobiety były wzruszone, wiele z nich płakało słuchając piosenek i wierszy. Po akademii wszystkie matki zostały zaproszone na wieczorek rozrywkowo-taneczny zorganizowany w klubie z tej okazji.


03 VI 1972r
Z okazji tego święta odbyło się wiele imprez sportowych, mecze piłki nożnej i siatkowej ze szkołą w Małej Górnej, zawody lekkoatletyczne, wycieczka do lasu, gry terenowe oraz zabawa taneczna dla dzieci. Obserwując żywy udział młodzieży w imprezach sportowych można stwierdzić, że ranga sportu w naszej szkole w ostatnich latach znacznie wzrosła.


13 i 14 VI 1972r
Uczniowie kl. VII i VIII byli na wycieczce zorganizowanej przez szkołę przy finansowej pomocy Wydziału Oświaty. Wycieczka była zorganizowana do bardzo atrakcyjnych ośrodków turystycznych jak: Wieliczka, Oświęcim i Zakopane. Dwa dni spędzone na wycieczce były bardzo atrakcyjne dla dzieci i poszerzyły ich wiadomości. Zwiedzono kopalnię soli w Wieliczce, obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, dzieci były na Kasprowym Wierchu, na Gubałówce, nad Morskim Okiem, zwiedziły też miasto Zakopane. Z wycieczki dzieci przywiozły sobie wiele drobnych pamiątek zakupionych na trasie i zdjęcia wspólnie wykonane na wycieczce. Po odbytej wycieczce dzieci dzieliły się wrażeniami z kolegami z młodszych klas, które nie brały w niej udziału. Nauczyciele języka polskiego i wychowania obywatelskiego prowadzili z młodzieżą pogadanki na lekcjach i układali plan wypracowania domowego na temat zwiedzanych miejscowości. Wycieczka pozostawiła w umysłach dzieci niezatarte wrażenia, które wspominać będą bardzo długo.


15 VI 1972r
Odbyło się w klubie „Ruch” uroczyste zakończenie roku szkolnego dla kl. VIII. O godz. 9.00 rano młodzież całej szkoły zebrała się, aby pożegnać najstarszych kolegów. Impreza składała się z przemówienia kierowniczki szkoły, części artystycznej przygotowanej przez klasę VII, wystąpienia przedstawicielki kl. VIII, rozdania świadectw i wręczenia nagród uczniom wyróżniającym się w nauce, wzorowo uczęszczającym na zajęcia szkolne i nienagannie sprawujących się w szkole. Po tej oficjalnej części uczniowie kl. VIII złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie zostali zaproszeni przez kl. VII do szkoły na skromne przyjęcie pożegnalne i wspólny wieczorek taneczny. Pozostała młodzież rozeszła się do domów, natomiast dwie najstarsze klasy w miłej atmosferze wzajemnej serdeczności spędziły ostatnie wspólne chwile.


19 VI 1972r
Odbyło się spotkanie młodzieży z byłymi partyzantami z czasów II wojny światowej – Henrykiem Wiktorem i Michałem Skórą. W/w opowiadali w sposób zwięzły i prosty, a równocześnie barwny na pytania młodzieży. Młodzież wykazywała wiele zainteresowania walką z Niemcami na pobliskich terenach. Na zakończenie spotkania młodzież wręczyła weteranom walki wiązanki biało-czerwonych kwiatów i złożyła serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności.


24 VI 1972r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1971/72. O godzinie 9.00 rano młodzież i przybyli rodzice przeszli do klubu gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana na zakończenie roku przez młodzież pod kierownictwem nauczycielki Durek Czesławy. Uroczystość rozpoczęła dyrektorka szkoły Helena Assynger przemówieniem, w którym oceniła całoroczną pracę uczniów, poszczególnych organizacji, zachowanie się młodzieży oraz złożyła życzenia przyjemnych wakacji wszystkim dzieciom. W części artystycznej wystąpiły wiersze, piosenki, inscenizacje, skecze. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród uczniom osiągającym cały rok najlepsze wyniki w nauce, pracy społecznej, zachowania i mającym wzorową frekwencję. Następnie wszyscy powrócili do szkoły, gdzie uczniowie rozeszli się do swoich klas i tam otrzymali od wychowawców świadectwa. Po rozdaniu świadectw wszyscy rozeszli się do domów rozpoczynając wakacje.


01 IX 1972r
Rozpoczynamy nowy rok szkolny pełen różnorodnych zmian. Obecny rok szkolny będzie się dzielił na trzy okresy. W związku z tym będą tylko dwie wywiadówki okresowe, natomiast trzeba będzie zwiększyć ilość zebrań rodzicielskich śródokresowych. Stanowisko dyrektora szkoły w br. objęła nowo przybyła do naszej wsi ob. Genowefa Boduch. Przybył też nowy nauczyciel geografii Bolesław Boduch. W roku szkolnym 1972/73 pracować będzie w naszej szkole 8 nauczycieli. Naukę w klasach I-VIII rozpoczyna 196 uczniów. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego odbywa się w klubie „Ruch” gdzie zgromadziła się cała młodzież szkolna w odświętnych strojach uczniowskich i całe grono pedagogiczne. Młodzież pod kierunkiem nauczycielki Heleny Ziajor przygotowała część artystytczną, na którą złożyły się wiersze, piosenki i skecze. Dzieci w humorystyczny sposób żegnały odchodzące wakacje witając z radością rozpoczynający się rok szkolny. Młodzież i grono powitała dyrektorka szkoły ob. Genowefa Boduch prosząc o pomoc i współpracę grono nauczycielskieoraz życząc młodzieży i nauczycielom dużo zapału i wytrwałości, a także wielu jak najlepszych osiągnięć w pracy w nowym roku szkolnym. Na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego był obecny kierownik Przedsiębiorstwa Kolportażu Prasy i Książki „Ruch” z Ropczyc. On również w serdecznych słowachpowitał grono i młodzież składając wszystkim szczere i serdeczne życzenia. Po zakończeniu przygotowanej przez dzieci części artystycznej wszyscy udali się do szkoły, gdzie odbyły się spotkania wychowawców ze swoimi klasami. W trakcie tych spotkań wychowawcy poinformowali uczniów o wymaganiach dotyczących strojów uczniowskich, podręczników i przyborów, a także zapoznali uczniów z podziałem godzin. Kiedy zakończono spotkania z młodzieżą grono nauczycielskie zebrało się na skromną powitalną „herbatke”, podczas której wszyscy mieli okazję bliżej zapoznać się z nowymi członkami grona. Spotkanie upłynęło w miłej koleżeńskiej atmosferze.


12 X 1972r
W szkole młodzież zrzeszona w organizacji harcerskiej dała piękny program artystyczny przygotowany dla całej młodzieży szkolnej z okazji Dnia Ludowego Wojska Polskiego oraz poświęcony pamięci żołnierzy poległych w walce o naszą Ludową Ojczyznę. Program przygotowała z młodzieżą dyrektor szkoły a stronę muzyczną opracował z młodzieżą nauczyciel Zygmunt Władysław uczący wychowania muzycznego. Program rozpoczęto referatem przedstawiającym trudną drogę żołnierza polskiego w walce z hitlerowskim najeźdźcą. Po referacie nastąpiła część artystyczna składająca się z całego szeregu piosenek żołnierskich tych śpiewanych na froncie, w obozach i okopach, w lasach i na ulicach wyzwalanych miast oraz tych, które stworzono już po wojnie dla uwiecznienia tamtych czasów, kiedy Polacy „każdą z bruku cegłą o wolność bili się”. Piosenki przeplatały się z wierszami o podobnej tematyce jak piosenki.


14 X 1972r
Po raz pierwszy w tym dniu nauczyciele obchodzili swoje święto zwane Dniem Karty Praw i Obowiązków Nauczyciela. Święto to zbiega się z obchodami rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego zaprosili nauczycieli na akademię oraz herbatkę z okazji ich święta. Na wstępie złożyli wszystkim nauczycielom życzenia i podziękowania za trud i wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie oraz wręczyli wszystkim kwiaty. Następnie wysłuchaliśmy koncertu życzeń przygotowanego przez uczniów. Koncert rozpoczęto humorystyczną piosenką ułożoną przez uczniów, w której każda zwrotka była „adresowana” do innego nauczyciela. Później już każdy nauczyciel wysłuchał poważnej przeznaczonej dla siebie piosenki. Po zakończeniu koncertu wszyscy nauczyciele zostali zaproszeni na „herbatkę” przygotowaną przez Komitet Rodzicielski.


30 X 1972r
Drużyna harcerska naszej szkoły wraz z opiekunką przygotowała uroczyste ognisko, na które zaprosiła całe grono oraz młodzież nienależącą do harcerstwa. Na ognisko przybyli również inspektor szkolny Edward Marcinowski oraz Komendant Hufca z Ropczyc Marian Wilk. Harcerze powitali zaproszonych gości śpiewem i muzyką (uczeń kl. VIII Stanisław Wiktor przyniósł na ognisko akordeon). Po powitaniu harcerze przedstawili jeszcze raz program opracowany na Dzień Wojska Polskiego. Następnie przystąpiono do pieczenia ziemniaków i kiełbasy. Czynnościom tym towarzyszyły wesołe piosenki harcerskie, a nawet i tańce na trawie. Z żalem wszyscy przyjęli wiadomość, że czas wracać do domów. Zaproszeni goście dziękowali serdecznie młodzieży i również niechętnie opuszczali nasze grono.


07 XI 1972r
Z okazji 55 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej i 50 rocznicy powstania Związku Radzieckiego przygotowano uroczystą akademię, na której obecna była cała młodzież szkolna. Akademię rozpoczęto referatem okolicznościowym przedstawiającym przebieg rewolucji 1917r. oraz jej historyczne znaczenie dla świata a szczególnie dla Polski i Związku Radzieckiego. Po referacie nastąpiły wiersze i piosenki o tematyce rewolucyjnej opracowane i wykonane przez szkolny chór. Akademię zakończono wspólnym odśpiewaniem „Międzynarodówki”.


10 XI 1972r
Trwają dalsze prace przy budowie Domu Nauczyciela w naszej wsi. Ciągle gromadzi się mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, nowe materiały do budowy. Na zebraniu wiejskim każdy mieszkaniec wsi zobowiązał się odpracować 1 dniówkę przy budowie w czynie społecznym. Do akcji czynu włączyła się młodzież zrzeszona w kole ZMW. Murarze również część prac wykonują w czynie społecznym. Wykonywane są już ściany działowe na piętrze.


15 XII 1972r
Odbyła się akademia z okazji 24 rocznicy Kongresu Zjednoczeniowego PZPR. Referat okolicznościowy wygłosiła nauczycielka historii ob. Helena Assynger. Podkreśliła w nim zarówno znaczenie i doniosłą rolę ruchu robotniczego, jak i jego ujemne strony z powodu rozbieżności. Po dokonaniu zjednoczenia zaczęła działać jedna partia robotnicza, która za najważniejszy cel uznawała i uznaje dobro wszystkich ludzi pracy. Na część artystyczną złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej, pieśni żołnierskie, partyzanckie, harcerskie i ludowe oraz skecze, monologi i anegdoty historyczne.


05 I 1973r
Przy pięknie przez dzieci wystrojonej choince zabawkami własnoręcznie przez dzieci wykonanymi odbyła się część artystyczna. Złożyły się na nią: wiersze, inscenizacje i humorystyczne skecze. Po części artystycznej dzieci przeszły do sali gdzie przy dźwiękach szkolnej orkiestry, odbyła się zabawa noworoczna. W trakcie zabawy wystąpiło szereg niespodzianek jak: koncert życzeń itp.


26 II 1973r
Odbyło się uroczyste otwarcie Domu Nauczyciela przy tutejszej szkole. Było to wielkie wydarzenie nie tylko dla szkoły, ale i dla całego środowiska. Na uroczystość otwarcia przybyli zaproszeni przedstawiciele Wydziału Oświaty na czele z inspektorem szkolnym J.Kensym i gminnym dyrektorem szkół B. Chlebuś. Byli również obecni przedstawiciele gminy, oraz zaproszeni goście z okolicznych szkół i naszej wsi. Po części artystycznej w wykonaniu młodzieży tutejszej szkoły goście przeszli w kierunku nowo wybudowanego budynku. Przy dźwiękach wiejskiej kapeli z Małej uroczystego przecięcia wstęgi dokonał inspektor szkolny J.Kensy. Po krótkich przemówieniach przez inspektora szkolnego, dyrektora naszej szkoły, przewodniczącego komitetu rodzicielskiego odbyło się zwiedzanie budynku przez zebranych gości.


08 III 1973r
Z okazji Dnia Kobiet młodzież przygotowała uroczystą akademię. Przygotowaniem akademii zajęli się dwaj mężczyźni z grona Bolesław Boduch i Władysław Zygmunt. Złożyły się na nią koncert życzeń nagrany na taśmę magnetofonową w wykonaniu młodzieży klas starszych, inscenizacje i skecze oraz piosenki indywidualne i w wykonaniu chóru szkolnego. Panie naszego grona obdarowane kwiatami zaproszone zostały na skromne zorganizowane dla nich przyjęcie.


28 III 1973r
Zorganizowano uroczysty apel dla uczczenia 26 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego patrona szkolnej drużyny harcerskiej. Na wstępie uczennica kl. VIII – harcerka odczytała referat obrazujący życie i działalność tego wielkiego bohatera. Dalsza część apelu to wiersze i piosenki związane tematycznie z tą rocznicą. W zakończeniu minutą ciszy uczczono pamięć wielkiego bohatera narodowego.


30 IV 1973r
Odbyła się uroczysta akademia dla uczczenia święta 1 Maja połączona z obchodami XXX-lecia. Akademia odbyła się na boisku szkolnym przy pięknej słonecznej pogodzie. Uroczystość otwarła dyrektor szkoły Genowefa Boduch. Następnie głos zabrała uczennica kl. VIII wygłaszając referat okolicznościowy. Dalszą część akademii wypełniły wiersze rewolucyjne wygłaszane przez uczniów klas starszych i młodszych oraz pieśni w wykonaniu chóru szkolnego. Na zakończenie młodzież oglądała filmy o walce polskich mas pracujących.


09 V 1973r
Młodzież tutejszej szkoły pod kierunkiem ob. Heleny Assynger zorganizowała uroczysty apel z okazji Dnia Zwycięstwa. Złożyły się nań: wiersze z czasów II wojny światowej, piosenki wojskowe wykonane indywidualnie i chórem. Na zakończenie apelu delegacja młodzieży wyruszyła z wiązankami kwiatów na groby żołnierskie.


26 V 1973r
Została zorganizowana akademia dla uczczenia Dnia Matki. Na akademię licznie przybyły zaproszone przez młodzież matki. Bogatą część artystyczną, na którą złożyły się wiersze, piosenki indywidualne i zespołowe wykonała młodzież naszej szkoły. Wzruszający był moment, kiedy z ust uczennicy popłynęły gorące pełne serca podziękowania i życzenia dla matek za trud włożony w ich wychowanie. Obdarowane kwiatami mamy zaproszone zostały na skromne przyjęcie zorganizowane przez młodzież.


01 VI 1973r
Zorganizowana została uroczysta akademia z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Złożyły się na nią wiersze, piosenki i inscenizacje w wykonaniu młodzieży szkolnej. Uczniowie występowali w kolorowych strojach. Po części artystycznej dzieci otrzymały skromne podarki a Komitet Rodzicielski zorganizował dla nich przyjęcie, które połączone było z zabawą szkolną przy magnetofonie. Zabawa połączona była z atrakcjami. Dzieci wróciły wesołe i zadowolone do domów.


10 VI 1973r
Młodzież tutejszej szkoły uczestniczyła w wycieczce do Krakowa. Wzięli w niej udział uczniowie klas starszych. Wycieczka związana była przede wszystkim ze zwiedzaniem zabytków starego grodu. Uczestnicy zwiedzili zabytki jak: Wawel, Sukiennice, Kościół Mariacki itp. Młodzież była również w teatrze na sztuce „Kot w butach”. Wycieczka była udana. Młodzież wróciła zadowolona.


14 VI 1973r
Odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów klasy VIII. Żegnały ich klasa VII i klasa I. W skromnej części artystycznej wystąpiły absolwentki i absolwenci oraz uczniowie klas młodszych. Były to wiersze, piosenki pożegnalne, humorystyczne skecze, a na zakończenie klasa VII przygotowała dla swych starszych kolegów przyjęcie. Po przyjęciu młodzież bawiła się na zabawie szkolnej. Uroczystość przebiegła w bardzo serdecznej atmosferze pozostawiając miłe wspomnienia. Klasa VIII podarowała dla szkoły prezent w postaci zasłon do okien.


24 VI 1973r
Zakończył się rok szkolny. Młodzież szkolna zgromadzona na sali przedstawiła przygotowaną część artystyczną tj.: wiersze, inscenizacje i piosenki. Po części artystycznej odbyło się rozdanie świadectw. W uroczystości zakończenia roku szkolnego 1972/74 wzięli udział przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego. Żegnając młodzież na okres wakacji dyrektor szkoły G.Boduch życzyła miłego i zdrowego wypoczynku. Podobnej treści życzenia były od przedstawiciela Komitetu Rodzicielskiego.


03 IX 1973r
Odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Część artystyczną przygotowała z młodzieżą opiekunka miejscowej drużyny harcerskiej. Złożyły się na nią: wiersze, piosenki i inscenizacje. Na zakończenie uroczystości zabrała głos dyrektor szkoły Genowefa Boduch życząc gronu nauczycielskiego i młodzieży jak najlepszych wyników w pracy i nauce.


14 X 1973r
Młodzież szkolna zorganizowała akademię związaną z obchodami Dnia Nauczyciela. Złożyły się na nią: serdeczne podziękowania za trud włożony w wychowanie młodzieży, wiersze, inscenizacje i humorystyczne piosenki z życia szkoły. Obdarowani wiązankami kwiatów wychowawcy zaproszeni zostali przez młodzież na skromne przyjęcie zorganizowane dla nich przy dźwiękach muzyki.


15 X 1973r
W związku z obchodami Dnia Wojska Polskiego odbyło się w lokalu klubu spotkanie z przedstawicielem LWP. W spotkaniu tym uczestniczyła młodzież miejscowej szkoły. Zaznajomiła się ona bliżej z rolą naszego wojska itp. Młodzież żywo interesowały zagadnienia poruszane przez gościa, o czym świadczyły liczne pytania skierowane do niego odnośnie poruszanych spraw. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjacielskiej atmosferze.


07 XI 1973r
Przypada 56 rocznica WSRP. W związku z tym młodzież naszej szkoły pod kierunkiem opiekuna szkolnego koła TPPR przygotowała uroczystą akademię. Złożyły się na nią: referat okolicznościowy, wiersze, piosenki w języku polskim i rosyjskim.


06 I 1974r
Młodzież wraz z opiekunką drużyny harcerskiej przy tutejszej szkole zorganizowała uroczystość choinki noworocznej. Przy pięknie wystrojonej własnymi pomysłami choince odbyła się bogata część artystyczna złożona z wierszy, piosenek i ciekawych inscenizacji. Miłą częścią programu było rozdanie upominków przez Dziadka Mroza. Na zakończenie uroczystości choinkowej odbyła się zabawa przy dźwiękach szkolnej orkiestry pod opieką nauczyciela wychowania muzycznego Władysława Zygmunta.


08 III 1974r
Obchodzono w naszej szkole uroczystość Dnia Kobiet. Młodzież szkolny pod kierunkiem mężczyzn z grona nauczycielskiego przygotowała piękną część artystyczną. Ciekawym punktem programu był koncert życzeń, w którym płynęły gorące życzenia dla kobiet z grona wraz z piosenką. Wychowankowie złożyli na ręce swych opiekunek wiązanki kwiatów wraz z podziękowaniem za wkład włożony w nauczanie i wychowanie.


30 IV 1974r
Odbyła się w szkole akademia pierwszomajowa. Złożyły się na nią: referat przygotowany przez uczennice kl. VIII. wiersze oraz piosenki rewolucyjne. Młodzież przedstawiła listę czynów dla uczczenia tego święta.


12 VI 1974r
Odbyło się uroczyste pożegnanie absolwentów kl. VIII. Żegnali ich uczniowie klasy VII i klasy I. Złożyły się na to wiersze, piosenki, skecze itp. Dyrektor szkoły G.Boduch dziękowała młodzieży za pomoc w pracy przy budowie boiska szkolnego, budynku domu nauczyciela itp. Na zakończenie odbyła się zabawa szkolna wraz z przyjęciem dla absolwentów.


24 VI 1974r
Odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Uczestniczyło w nim grono nauczycielskie tutejszej szkoły, przedstawiciele komitetu rodzicielskiego oraz młodzież. Po części artystycznej zorganizowanej pod kierunkiem M.Pitera odbyło się rozdanie świadectw. Uczniowie, którzy nie mieli odpracowanych godzin w ramach godzin do odpracowania zobowiązań zostali do pomocy w remoncie szkoły podczas wakacji.


02 IX 1974r
Rozpoczął się rok szkolny 1974/75. W uroczystości rozpoczęcia uczestniczyło grono szkoły, przedstawiciel Komitetu Rodzicielskiego oraz zebrana młodzież. Część artystyczna mieściła w sobie wiersze, piosenki i inscenizacje. Głos zabrała również dyrektor szkoły G.Boduch życząc pedagogom tutejszej szkoły oraz młodzieży owocnej pracy.


12 X 1974r
Młodzież tutejszej szkoły przygotowała uroczystą akademię dla uczczenia Dnia Nauczyciela. Na uroczystości obecny był przedstawiciel Wydziału Oświaty ob. Adam Sypel, który wręczył dyrektorce szkoły nagrodę kuratorium szkolnego. Jest ona podziękowaniem za wkład włożony przy remoncie budynku szkolnego, który to remont przebiegał sprawnie i dzięki niemu młodzież mogła w dogodnych warunkach rozpocząć naukę z dniem 2 września. Wychowankowie złożyli wiązanki kwiatów na ręce opiekunów dziękując za pracę włożoną w wychowanie i nauczanie.


07 XI 1974r
Odbyła się akademia w związku z 57 rocznicą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej w Rosji. Referat okolicznościowy wygłosiła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiła w nim przyczyny, przebieg i zwycięstwo rewolucji oraz rolę klasy robotniczej i Partii Lenina. W dalszej części referatu ukazała międzynarodowe znaczenie rewolucji. Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Złożyły się na nią wiersze o tematyce rewolucyjnej, pieśni rewolucyjne i żołnierskie przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Akademię uświetniły tańce ludowe, monologi i skecze.


06 XII 1974r
W najobszerniejszej klasie zebrała się młodzież szkolna i grono nauczycielskie, aby powitać „Dziadka Mroza”. Na salę wkroczył oczekiwany gość w towarzystwie 2 osób, które dźwigały ogromne kosze z podarkami dla dzieci. „Dziadek Mróz” poinformował dzieci, za jakie czyny i postawy dostaje się prezenty od niego. Po tym wstępie zaczął wyczytywać kolejno dzieci, które podchodziły do niego z mieszanymi uczuciami, bo jednych chwalił za dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie a innym udzielał nagany i upomnienia. W rezultacie wszystkie dzieci były bardzo zadowolone i z uśmiechem żegnały miłego gościa.


05 I 1975r
Odbył się uroczysty apel z okazji 33 rocznicy powstania PPR. Referat ukazujący koleje losu polskiego ruchu robotniczego wygłosiła ob. Helena Assynger – nauczycielka historii. Ukazała ona walkę robotników polskich o poprawę warunków życia, o niepodległość Ojczyzny i sprawiedliwość społeczną oraz trudną drogę dziejową proletariatu polskiego do zorganizowania partii robotniczych takich jak „Wielki Proletariat”, PPS, SDKPiL i KPP. Dalsza część referatu poświęcona była utworzeniu i działalności PPR, ze szczególnym uwzględnieniem województwa rzeszowskiego. Uwzględniła sprawę powołania do życia Krajowej Rady Narodowej oraz lokalnych ośrodków władzy ludowej w Polsce. Położyła duży nacisk na program PPR i utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. W części artystycznej wystąpiła młodzież szkolna recytując wiersze o tematyce rewolucyjnej i patriotycznej. Chór szkolny wykonał kilka piosenek związanych tematycznie z działalnością partyzancką oddziałów Batalionów Chłopskich.


03 III 1975r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej pod przewodnictwem dyrektorki szkoły ob. Genowefy Boduch z udziałem przedstawiciela Gminnej Szkoły Zbiorowej w Ropczycach ob. Adama Sypla. W posiedzeniu wzięli udział wszyscy uczący w Szkole Podstawowej w Małej Dolnej oraz koleżanki pracujące w punkcie filialnym w Małej Górnej. Tematem posiedzenia był rozwój oświaty oraz socjalistycznego wychowania młodzieży w województwie rzeszowskim w najbliższej przyszłości. Jest sprawą powszechnie znaną fakt, że od roku 1978 planuje się sukcesywne wprowadzanie w życie programu 10-letniej szkoły ogólnokształcącej. Pod tym kątem toczyła się ożywiona dyskusja. Realizacja tych zadań wymagać będzie budowy nowych obiektów szkolnych, internatów i rozbudowy istniejących budynków szkolnych. W związku z nowymi bardzo odpowiedzialnymi i trudnymi zadaniami, jakie stawiać się będzie przed szkołą i nauczycielstwem należy kształcić kadry na poziomie magisterskim, które sprostają tym wymogom. W końcowej części posiedzenia komisja wnioskowa przedstawiła projekt wniosków do zatwierdzenia i realizacji.


08 III 1975r
Odbyła się w lokalu szkolnym akademia środowiskowa z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W udekorowanej sali zebrały się uprzednio zaproszone kobiety wsi Mała. Powitania miłych gości dokonała dyrektorka szkoły ob. Genowa Boduch, składając serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim obecnym i nieobecnym Paniom z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. W części oficjalnej pogadankę wygłosił przedstawiciel płci męskiej ob. Władysław Zygmunt. Opowiedział w sposób bardzo serdeczny i interesujący o pracy naszych kobiet nad wychowaniem młodego pokolenia, o ich codziennym trudzie związanym z pracą zawodową i społeczną na rzecz środowiska. Zapoznał Panie z działalnością sławnych polskich kobiet, które odegrały wielką rolę w nauce, literaturze i kulturze. Wspomniał również o równouprawnieniu kobiet w Polsce Ludowej i korzyściach z tym związanych dla polskiej rodziny. Część artystyczną przygotowała młodzież męska. Chłopcy starszych klas recytowali wiersze związane tematycznie z trudną pracą kobiet. Maluchy z klas młodszych śpiewały piosenki i przyśpiewki ludowe, dowcipne i wesołe. Były też różnego rodzaju monologi, skecze i kuplety. Wieczór upłynął w bardzo serdecznej i przyjemnej atmosferze. W toku trwania imprezy kobiety poczęstowano herbatką i słodyczami z funduszu Komitetu Rodzicielskiego.


28 III 1975r
Odbył się uroczysty apel w związku z okazji 28 rocznicy śmierci gen. Karola Świerczewskiego patrona naszej drużyny harcerskiej. Apel przygotowali i przeprowadzili harcerze pod kierownictwem ob. Heleny Kędzior opiekunki drużyny ZHP. Referat okolicznościowy wygłosiła opiekunka drużyny harcerskiej ob. Kędzior Helena, która w sposób komunikatywny przedstawiła trudną drogę życiową i zasługi gen. Karola Świerczewskiego oraz okoliczności, w jakich poniósł śmierć w 1947r. Apel uświetniła oprawa artystyczna, na którą złożyły się wiersze, piosenki przy akompaniamencie akordeonu oraz monologi i skecze w wykonaniu młodzieży zrzeszonej w zespole muzycznym i recytatorskim.


1-30 IV 1975r
Był obchodzony przez szkołę i środowisko, jako miesiąc pamięci narodowej. Przez cały miesiąc młodzież szkolna wykazywała wiele troski o porządek na grobach poległych żołnierzy polskich i radzieckich. Oczyszczone zostały mogiły, zasadzone kwiaty i doprowadzone do porządku pomniki. Harcerze zorganizowali dyżury, które miały na celu kierowanie pracami porządkowymi w tym miesiącu. W dniu 18 IV 1975r złożone zostały wieńce i wiązanki kwiatów w miejscu zamordowania rodziny Wójcików (za działalność partyzancką w czasie II wojny światowej). Samorząd Uczniowski wystąpił z inicjatywą zbierania eksponatów – pamiątek z II wojny światowej do kącika Pamięci Narodowej. Kilku uczniów złożyło cenne dokumenty na ręce nauczycielki historii ob. H.Assynger 26 IV 1975r. Odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z byłym partyzantem, członkiem ZBoWiD ob. Janem Smoczyńskim. Opowiedział on uczniom o swoich przeżyciach i niebezpieczeństwach, które zagrażały wszystkim, którzy odważyli się walczyć o niepodległość Ojczyzny. W dowód wdzięczności młodzież wręczyła gościowi wiązankę biało-czerwonych kwiatów.


01 V 1975r
Odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Pracy dla młodzieży szkolnej i całego środowiska. Akademię przygotowała młodzież tutejszej szkoły wspólnie z młodzieżą zrzeszoną w ZSMP. W części oficjalnej odczytany został referat przygotowany przez kółko historyczne. Ukazano w nim udział robotników polskich w międzynarodowym ruchu robotniczym, utworzenie Święta Pracy oraz zdobycie władzy przez masy pracujące w różnych krajach Europy i na innych kontynentach. Na część artystyczną złożyły się wiersze o tematyce rewolucyjnej recytowane przez młodzież, piosenki patriotyczne w wykonaniu zespołu ludowego przy akompaniamencie akordeonu, na którym grał Władysław Zygmunt – nauczyciel tutejszej szkoły. W imprezie wzięła udział cała młodzież szkolna, młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz dorosłe społeczeństwo wsi Mała.


09 V 1975r
Odbył się uroczysty apel na dziedzińcu szkolnym. W apelu brała udział młodzież szkolna, grono nauczycielskie i przedstawiciele organizacji społeczno-politycznych działających we wsi. Po odczytaniu referatu okolicznościowego Samorząd Uczniowski złożył meldunek o wykonaniu zadań z okazji Dnia Zwycięstwa. Przedstawiciele Samorządu (zgodnie z meldunkiem) uporządkowali groby poległych żołnierzy, złożyli wieńce i wiązanki kwiatów oraz zapalili znicze. Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w II wojnie światowej. Apel zakończono odśpiewaniem hymnu.


26 V 1975r
Odbyła się akademia z okazji Dnia Matki. Imprezę przygotowali harcerze i samorząd uczniowski. Odbyła się ona na scenie w Klubie Ruch. Przybyły tu zaproszone mamy z całej wioski. Pogadankę do zaproszonych gości wygłosiła przewodnicząca SU. Przedstawiła ogromny trud i wysiłek, jaki wszystkie matki wkładają w wychowanie swoich dzieci oraz odpowiedzialność, jaka na nich ciąży za przygotowanie swoich pociech do życia i pracy. W imieniu wszystkich dzieci złożyła matkom serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności w życiu. W części artystycznej wystąpił zespół tancerzy przy akompaniamencie akordeonu i recytacje wierszy przeplatane piosenkami. Po zakończeniu części artystycznej dzieci poczęstowały swoje mamy szklanką herbaty i ciasteczkami.


01 VI 1975r
Odbyła się w szkole impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka. Uroczystość sfinansował Komitet Rodzicielski działający przy szkole. Po serdecznym powitaniu dzieci przez przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego zaproszono je do sal na herbatkę, kanapki i ciastka. Następnie dzieci udały się na dziedziniec szkolny, gdzie odbyły się zawody sportowe – piłka nożna (chłopcy) i siatkówka (dziewczęta). Sportowcy walczyli o nagrodę dyrektora szkoły. Dla młodszych dzieci zorganizowano zabawę taneczną w klasie. Po zakończeniu zabawy dzieci otrzymały słodycze i nagrody za wyniki w rozgrywkach sportowych.


15 VII – 15 VIII 1975r
Szkolne koło Towarzystwa Przyjaciół Dzieci zorganizowało dzieciniec dla dzieci w wieku 3-7 lat. Dzieciniec miał na celu zapewnienie opieki (w okresie żniw) dzieciom matek pracujących na roli. Na zajęcia uczęszczało 26 dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Prowadziły go nauczycielki tutejszej szkoły uprzednio przeszkolone do pracy w tego rodzaju placówkach. Dzieci otrzymywały 3 posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek. Były zadowolone nie tylko matki, ale także dzieci, które przyciągały do dziecińca atrakcyjne zajęcia jak wycieczki, filmy, zabawy na świeżym powietrzu itp.


19 VIII 1975r
Odbyło się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat BHP. W konferencji szkoleniowej brali udział wszyscy nauczyciele i woźny. Dyrektor szkoły ob. Genowefa Boduch omówiła warunki i potrzeby szkoły w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyszczególniła obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły na odcinku BHP, podając je w 10 punktach. Po ożywionej dyskusji, w której głos zabrało 6 osób, wszyscy nauczyciele i woźny podpisali oświadczenie następującej treści.

Oświadczenie
Oświadczam, że znane mi są przepisy BHP i będę je stosować w swej pracy.


23 IX 1975r
Odbyła się uroczystość pasowania na ucznia, uczniów kl. I. Na tę ważną uroczystość wszystkie dzieci przyszły do szkoły wraz ze swoimi rodzicami. W udekorowanej sali zgromadziły się dzieci kl. I-III, gdzie odbyła się impreza. Pasowania dokonała dyrektor szkoły ob. Genowefa Boduch, która odebrała również przyrzeczenie od uczniów. Po złożonym przyrzeczeniu przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego zaprosił dzieci z kl. I, grono nauczycielskie i rodziców na wspólną herbatkę.


11 XI 1975r
Odbyło się posiedzenie rady Pedagogicznej na temat czynów społecznych nauczycieli i młodzieży szkolnej z okazji VII Zjazdu PZPR. Nauczyciele po krótkiej dyskusji podjęli następujące czyny społeczne:
1. Odpracowanie przez każdego nauczyciela po 2 godziny na rzecz dzieci specjalnej troski.
2. Zasadzenie 1200 sztuk drzewek.
3. Pomoc przy budowie wodociągu wiejskiego.
4. Wykonanie pomocy naukowych – każdy nauczyciel do swojego przedmiotu nauczania.


10 XII 1975r
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej na temat realizacji uchwał VII Zjazdu PZPR. W dyskusji zabrało głos 5 osób. Dyskutanci skoncentrowali uwagę na zadaniach, jakie wynikają dla szkoły z uchwały VII Zjazdu PZPR. Podkreślano, że na lekcjach i przy każdej nadarzającej się okazji należy zwracać uwagę na lepszą jakość pracy w każdej dziedzinie naszego życia, gdyż tylko przez rzetelną i sumienną pracę można osiągnąć zamierzone cele – budować lepsze jutro socjalistycznej ojczyzny. Zwracano również uwagę na podnoszenie kwalifikacji nauczycieli i lepszego ich przygotowania do pracy, na współdziałanie szkoły ze środowiskiem oraz na uzależnienie płac od efektów pracy.