Kosiński Marian

Ks. Marian Kosiński, syn Julii i Macieja, urodził się 10 maja 1933 r. w Małej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w 1947 r. uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach i tam zdał w 1951 r. maturę. W tym też roku osierocił go ojciec. Jako osiemnastoletni chłopak rozpoczyna studia teologiczne w Tarnowie. Cztery lata później przerywa studia, zakłada rodzinę i wyjeżdża na „ziemie odzyskane”, gdzie podejmuje m.in. działalność kulturalno-oświatową w miejscowościach Szewc, Ozorowice, Żarki Średnie i Pieńsk. W r. 1958 przenosi się wraz z rodziną na Opolszczyznę, do Lewina Brzeskiego i pracuje tam jako organista w miejscowym kościele katolickim, ucząc religii i muzyki. W 1961 r. umiera jego matka. W latach 1967-68 wznowił przerwane wcześniej studia teologiczne (które rozpoczął jeszcze w Tarnowie) — w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, gdzie obronił pracę magisterską: „Śpiew jako element liturgii w okresie apostolskim”. Święcenia kapłańskie przyjmuje we Wrocławiu. Jako kapłan Kościoła Polskokatolickiego regularnie prowadzi działalność duszpasterską kolejno w Obórkach, Dusznikach Zdroju, Wrocławiu, Łękach Dukielskich, Świdnicy, Boguszowie-Gorcach i ponownie w Dusznikach Zdroju, gdzie zainicjował i prowadził Ogólnopolskie Spotkania Poetów i Artystów. Ks. Marian Kosiński jest twórcą wielu chórów, zespołów muzycznych, m.in. Ludowego Zespołu Kameralnego „Miniaturki”, zespołów teatralnych, takich jak grupa teatralna „Świt”, teatrzyków poezji, teatru jednego aktora. Jest autorem muzyki do 53 kolęd pod wspólną nazwą „Kolędy Nadolzia” do tekstów własnych oraz poetów cieszyńskich. Ludowy Zespół Kameralny „Miniaturki” powstał jesienią 1966 r. przy Miejskim Domu Kultury w Lewinie Brzeskim. Pierwszy skład zespołu stanowiła grupa chłopców w wieku 10-14 lat. Zespół istniał i działał w różnych, zmieniających się składach, w latach 1966-1996. Praca była imponująca: nagrania radiowe w Opolu i Wrocławiu. Koncertowali w kraju i za granicą (Finlandia, Niemcy, Szwajcaria, Francja), nagrali trzysta tytułów. Zaczęli od kolędowania, potem były pieśni ludowe, w większości utwory śląskie, następnie ballady do tekstów poetyckich, a od lat 90. ub. wieku — pieśni religijne. Po r. 1996, władzom miasta nie podobało się to muzykowanie i zespół został rozwiązany. Ale po jedenastu latach milczenia, z inicjatywy grupy kilku muzyków, którzy podjęli ideę wskrzeszenia zespołu i powrotu do tych miniaturek, ponownie został powołany do życia. Narodził się jakby na nowo. Rytmika, melodyka i harmonia — podstawowe elementy muzyki ludowej, zachowane we wszystkich opracowaniach „Miniaturek” zostały świetnie wyeksponowane w filmie o tym zespole pt. „Z tej cudnej krainy”. Film został nakręcony w 1978 r. na terenie Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach oraz na rynku w Lewinie Brzeskim, gdzie ekipa TVP nakręciła kolorowy film o zespole folklorystycznym z Lewina Brzeskiego. Wykonawcy przedstawili 13 utworów ludowych ze Śląska. Piosenki są niezwykle melodyjne, dowcipne i żywe. Zespół wystąpił w filmie w 15-osobo-wym składzie. Film o amatorach z Lewina Brzeskiego emitowany był w programie ogólnopolskim TV. W 1974 r. na łamach „Nowej Wsi” ks. Marian Kosiński wypowiedział się na temat opracowywania muzyki na flet: „Na początku ani ja, ani żaden z instruktorów, nie umieliśmy opracowywać muzyki na flet — byłem jednak uparty. Zacząłem eksperymentować, nie bardzo wiedząc, co z tego wyniknie, odgrzebywać stare melodie, gromadzić wydawnictwa. Kiedy już poznałem, w jakiej partyturze należy umieścić dany instrument, sięgnąłem po melodie wielogłosowe”. Za prowadzoną działalność Kulturalną był wielokrotnie odznaczany („Zasłużony dla TRZZ”, „Zasłużony Opolszczyźnie”, Brązowy Krzyż Zasługi, Medal im. Dr. Jordana, Honorowy Członek Zespołu Redakcyjnego Radia Opole). Prowadzona przez ks. Mariana Kosińskiego działalność kulturalna w połączeniu z uzyskanym wykształceniem teologicznym i repertuarem muzycznym i teatralnym, który proponował stanowiła w minionym ustroju, „mieszankę wybuchową” — konglomerat idei i treści nie do przyjęcia w czasie, gdzie oficjalnie preferowana była jedna, materialistyczna ideologia oficjalnie negująca istnienie Boga. Twórca — pasjonat, czyli ks. Marian Kosiński, pisze od 1953 r. wiersze, które wydawał sukcesywnie w formie „Zeszytów Poetyckich”, którymi obdarowywał rodzinę, przyjaciół, znajomych i ludzi mu życzliwych. Wydane zeszyty poetyckie nosiły tytuły „Okruchy słowa”, „Pamiętnik”, „Optymalnie”, „Chrystus sosnowy”, „Sens istnienia”, „Ziarno”, „Liryk codzienny”, „Osobiście dedykowane”, „Okruchy”. Wszechstronna twórczość ks. Mariana Kosińskiego była tematem wielu audycji radiowych i telewizyjnych, publikacji prasowych i analiz, pisano o niej — jak podaje Kurier Brzeski nr 15 (745) z 22 kwietnia 2009 r. — prace magisterskie i dyplomowe. W 2008 roku w Ciechanowie wydany został przez miejscowy oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich już XII z kolei Almanach Poezji Ciechanowskiej. Ks. Marian Kosiński jest wiceprezesem Rady Głównej Stowarzyszenia Autorów Polskich, a także organizatorem słynnych na całą Polskę Spotkań Poetyckich, podczas których sztuka poetycka traktowana jest jako najwyższe dobro twórcze. Jak poinformował Czas Ciechanowa z 30 stycznia 2008 r., „Pięknym akcentem programu był występ ks. Mariana Kosińskiego, który nie tylko wspaniale grał na okarynie i flecie prostym, ale także recytował po góralsku wiersze”. W 2008 r. ukazał się tomik wierszy ks. Mariana Kosińskiego pt. Ave Maria, Lewin Brzeski — Zagnańsk 2008.