110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej
w Małej

10 września br. w Małej odbyły się uroczystości z okazji 110-lecia miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Po mszy św. w kościele pw. Św. Michała Archanioła, zebrani udali się na plac przy remizie OSP. Do marszu przygrywała orkiestra dęta  Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej pod batutą Stanisława Strzałki. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej Tadeusz Książek przedstawił zebranym rys historyczny jednostki. Następnie wręczone zostały odznaczenia za długoletnią działalność na rzecz ochrony przeciwpowodziowej.


Obecny na jubileuszu burmistrz Bolesław Bujak, na ręce Prezesa wręczył okolicznościowy grawerton i podziękowania za ofiarność w służbie ratowniczej i niezmienną gotowość niesienia pomocy potrzebującym. Przekazał także dla jednostki OSP bon za zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego o wartości 2500 zł.