Pamiętnik
A. Wójcika

wójcik
„Kromka Chleba i Łzy” Antoniego Wójcika to jak dodaje sam autor „Niedokończony Pamiętnik”. Autor przedstawia swoje wspomnienia z czasów tuż przed II wojną światową, w jej trakcie jaki po jej zakończeniu. Antoni Wójcik pochodzi z Małej. Jego rodzinny dom znajdował się w miejscu gdzie obecnie mieszkają Państwo Czarnek (wcześniej zamieszkiwali tam Państwo Mirusowie). Autor był bratem Franciszka Wójcika wieloletniego kierownika szkoły w Małej Górnej. „Niedokończony pamiętnik” Antoniego Wójcika, pt. Kromka Chleba i Łzy, którego fragmenty zamieszczamy, to przykład „dokumentu osobistego”, w którym autor opisuje swoje życie w kontekście rzeczywistości polskiej i emigracyjnej amerykańskiej. Chcemy więc mieć nadzieję, że Kromka Chleba i Łzy, może zachęcić przynajmniej niektórych do refleksji nad własnymi doświadczeniami i do przedstawienia ich w formie pamiętników. W ten sposób uzyskalibyśmy materiał, który umożliwiłby w przyszłości opracowanie kolejnej monografii, ukazującej życie społeczne w nowym, nieznanym dotąd świetle. Nowym i nieznanym ponieważ będącym „własnością” tylko tych, którzy to życie doświadczyli, a nie mieli dotąd okazji, aby swymi przeżyciami podzielić się z szerszym gronem czytelników.