Remonty

1593 – 1595 – budowa koscioła

1678  – remont i dobudowa chóru XVIII w,

1839 –  remont i dobudowa wieży

ok. poł. XIXw – wymiana okien,

1883 – szalowanie ścian zewnętrznych,

1898 – pokrycie dachu gontem,

1909 – remont,

1958 – dobudowa kaplicy,

1597 – 1610 – polichromia,

1966 – odnowa polichromii

1950 –  budowa dzwonnicy murowanej (kamień),

początek XXw.  – organistówka drewniana,starodrzewie.

2010 -Prace budowlano – konserwatorskie; koszt całkowity 90 097,33 zł. w tym: dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 30 000,00 zł.; dotacja Gminy Ropczyce 15 000,00 zł.; środki własne Parafii 45 097,33 zł.

2011 – Instalacja elektryczna siły i światła, koszt całkowity 77 122,96 zł. w tym: dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego 10 000,00 zł.; dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 25 000,00 zł; dotacja Gminy Ropczyce 10000,00 zł.; środki własne Parafii 32 122,96 zł.

2012 – 2013 – Renowacja zabytkowego wnętrza i wyposażenia drewnianego kościoła z XVI wieku; koszt całkowity 758 952,63 zł. w tym: dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Regionalnego 450 078,87 zł.; dofinansowanie z budżetu Państwa 195030,86 zł; środki własne Parafii 113 842,90 zł.; budowa groty Matki Bożej oraz drogi krzyżowej pod Pomnik Chrystusa Króla – 2013;

2014 – Konserwacja pokrycia gontowego dachu i ścian oraz wykonanie systemu sygnalizacji przeciwwłamaniowej (SSWiN); koszt całkowity 59116,40 zł. w tym: dotacja z budżetu Województwa Podkarpackiego 15000,00 zł.; dotacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 20000,00 zł; środki własne Parafii 24116,40 zł; remont zabytkowej dzwonnicy