Kościół

Jeszcze w XVI w. wieś Mała należała do parafii Łączki Kucharskie. Warunki duszpasterskie były bardzo ciężkie, bo dostęp do Łączek był trudny z powodu złych dróg. Właściciele dworu w Małej, Rafał i Elżbieta Łyczkowie, przystąpili w 1593 r. do budowy kościoła w Małej, który ukończyli w 1595 r. i uposażyli probostwo w grunty rolne i las. W 1597 r. kard. Jerzy Radziwiłł, Biskup Krakowski, dokonał konsekracji kościoła w Małej, pod wezwaniem Św. Michała Archanioła. Kościół jest zbudowany z drzewa modrzewiowego. Z inicjatywy Wojciecha Durka, miejscowego artysty, pod przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Kuczka i parafian wybudowano pomnik Chrystusa Króla o wysokości 16,5 m., który poświęcono w 1937 r. W 1983 r. wybudowano nową, murowaną plebanię, a w 1984 r. wybudowano ogrodzenie wokół kościoła z miejscowego kamienia. W 1985 r. wybudowano na cmentarzu kaplicę pod wezwaniem Św. Józefa, którą w tym samym roku poświęcił bp. Edward Białogłowski.