Stowarzyszenie Przyjaciół Małej

Obecny skład Stowarzyszenia Przyjaciół Małej w Małej oraz Komisji Rewizyjnej wybrany dnia 10.03.2021r. to:

 • Prezes – Stanisław Strzałka
 • V-ce Prezes – Mariusz Książek
 • V-ce Prezes – Jerzy Chojecki
 • Sekretarz – Agata Pitera
 • Skarbnik – Agata Darłak

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

 • Przewodniczący – Jarosław Kędzior
 • Członek – Daniel Dziedzic
 • Członek – Tadeusz Miklos

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Sprawowanie opieki nad zabytkami wsi Mała (np. Pomnik Chrystusa Króla oraz Pomnik bohaterów walczących w latach 1914 – 1920r.).
 2. Sprawowanie opieki nad dziedzictwem historycznym, oświatowym i kulturalnym wsi Mała.
 3. Wspieranie inicjatyw sportowo – rekreacyjnych i turystycznych.
 4. Współdziałanie w organizowaniu różnorodnych form oświatowych i wychowawczych  w upowszechnianiu kultury.
 5. Wspieranie działalności chóru „Bell Canto”.
 6. Badanie i popularyzacja wiedzy o społeczności, dniu dzisiejszym oraz perspektywach rozwoju regionu.

8 grudnia 2019 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Małej zorganizowało zbiórkę funduszy na remont oraz zabezpieczenie pomnika. Zebrano 6328, 82 zł. Prace zostały wykonane w lipcu 2020 roku. Górna część została wyremontowana, pomalowana i zabezpieczona.

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Małej w Małej oraz Chór „Bell Canto” zapraszają wszystkich mieszkańców wsi Mała, rodaków wywodzących się z Małej oraz sympatyków naszej miejscowości do wzięcia udziału w konkursie poetyckim „Pomnik Chrystusa Króla w Małej na przestrzeni 85 lat”.

Regulamin konkursu można znaleźć w zamieszczonym poniżej załączniku:
REGULAMIN-KONKURSU-POETYCKIEGO-2022Pobierz