Książek Genowefa

Genowefa Książek urodziła się 20 listopada 1926 r. we wsi Mała. Od młodości uprawia ziemię. Urodziła jedenaścioro dzieci. Pisze od lat młodzieńczych. Debiutowała w 1973 r. w „Biuletynie Informacyjnym Stowarzyszenia Twórców Ludowych”. Jest przedstawicielką nurtu folklorystycznego w pisarstwie chłopskim, jej liryka wykazuje bliskość z poetyką dawnej pieśni ludowej. W sposób bezrefleksyjny posługuje się autorka zdrobnieniami i tradycyjnymi formułami obrazowania, nadaje swoim silnie zrytmizowanym utworom postać meliczną. Poświadcza to wiersz Świeciła gwiazdeczka:

Świeciła gwiazdeczka
na wysokim niebie
i wołała na mię:
wezmę cię do siebie.
Będzie ci tu dobrze
na moich promieniach
i będziesz chodziła
po obłokach cienia.
Dobrześ mi gwiazdeczko,
dobrześ doradziła,
już nie będe panom
po dworach robiła.
Prześpię całą nockę
na twoich promieniach,
ty mie ukołyszesz,
gwiazdeczko ma miła.
[…]