Pierwsze lata życia

Ksiądz Józef Kuczek urodził się 30 maja 1901 roku w Zabawie w Powiecie Brze­skim jako syn Jana i Teresy z domu Curyło. Urodzony w chłopskiej rodzinie, od mło­dych lat poznawał ciężki los polskiego rolnika. Wychowy­wał się razem z brałem Fran­ciszkiem. Od szóstego roku życia Józef Kuczek uczęszczał do szkoły powszechnej w Zabawie. Tam do 1913 roku ukończył siedem oddziałów. Następny rok pomagał rodzicom przy pracy na trzyhektarowym gospodar­stwie. W 1914 zdał egzamin do gimnazjum w Tarnowie, jednak wybuch wojny uniemożliwił rozpoczęcie nauki. Przez dwa lata pomagał mat­ce w gospodarstwie, by w 1916 roku podjąć naukę w gimnazjum państwowym w Tarnowie. W 1923 roku Józef Kuczek zdał maturę i wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Ukończył cztery klasy studiów teologicznych Praca duszpasterska Młody ksiądz Józef Kuczek ukończył seminarium w 1927 roku i ks. bp. Leon Wałęga powierzył mu pracę wikariu­sza w Miklaszewiczach pow. Bochnia. Pracował tam trzy lata i dwa miesiące, po czym został przeniesiony do Czar­nej Sędziszowskiej. Ks. wika­riusz Józef Kuczek został następnie w 1931 roku prze­niesiony do Trzesówla koło Kolbuszowej. Stamtąd w 1933 roku powędrował do Siedlisk w powiecie jasielskim.