Cmentarz

Szumi wicher w koronach modrzewi,
Mówi jakieś tajemnicze słowa…
Tylko Pan Bóg On, jeden zrozumie –
Co za dziwna jest ta wiatru mowa.
A w dole groby ślicznie ubrane,
W kwiaty i szarfy wieńce zielone,
Które uwite z czubków jedliny
Listkami dębu są przystrojone.
Między te kwiaty szarfy i wieńce,
Stoją wstawione maleńkie świece
Pozapalane wszystkie płomieniem,
Który się kurczy, miga, trzepoce.
Jak mały ptaszek w klatce więziony.
A kiedy powiew wiatru silniejszy,
Przebiegnie chyżo między cmentarzem,
To płomyk chyli się coraz mniejszy…
Wszak dniem Zadusznym ten dzień się zowie.
Lud swe modlitwy do nieba wznosi,
Za dusze zmarłych: krewnych, przyjaciół…
O wybawienie ich z czyśćca prosi.
A deszczyk pada, szeleszcząc cicho
W igłach modrzewi, w listkach brzozowych…
I zmoczył krzyże, niskie mogiły,
I długie sznury wieńców jodłowych…
A wicher huczy, wije złowrogo,
Ponad mogiłą drogiej osoby…
I strąca listki żółto złociste,
Na te pokryte wieńcami groby.

/wiersz pochodzi z książki pt. „Myśli siedmioklasisty”, wyd. 1987r, autorem wiersza jest Stanisław Wójcik mieszkaniec Małej, który 4 IV 1943r w wieku 15 lat został rozstrzelany wraz z rodziną przez Niemców./

Cmentarz znajduje się tuż przy kościele. Jego powierzchnia wynosi ok. 2ha. Możemy na nim znaleźć grobowiec państwa Hupków – właścicieli dóbr Małej i dworu.

Dzwonnica
W obejściu kościelnym, które przylega do cmentarza, w północno-zachodnim narożniku wzniesiono w 1958 r. z kamienia i cegły ażurową dzwonnicę. Umieszczone są w niej trzy dzwony: duży, średni i mały. Jeden z nich jest z fundacji Katarzyny Łyczkowej z Nowosielc. Został on odlany przez słynnego Jakuba Erlichera w 1634 roku. Zdobią go plakietki z wyobrażeniami Matki Boskiej z Dzieciątkiem, Zwiastowania, hołdu Trzech Króli i Grupy Pasji. Z zakupem drugiego dzwonu wiąże się pewna legenda. Waży on 870 kg. Zakupiono go we Wrocławiu i przywieziono do Małej. Jak się później okazało, wcześniej został on skradziony i szukano go w całej Polsce. Ówczesny ksiądz proboszcz nie był świadomy tego, że zakupiono kradziony dzwon. Trzeci dzwon, mieszczący się w dzwonnicy, zakupiono w odlewni dzwonów Jana Felczyńskiego w Przemyślu. Pierwszy dzwon nosi imię Maria, drugi św. ST. Kostki, a trzeci – św. Józefa (patrona ówczesnego proboszcza).

Kaplica cmentarna

Wzniesiona w pierwszej poł. XIX w.(1847 r.). Murowana, na rzucie kwadratu, zamknięta półkoliście. Wnętrze sklepione żeglasto, z zewnątrz gzyms podkopowy profilowany. W szczycie wnęka. Dach dwuspadowy, kryty blachą, z baniastą wieżyczką na sygnaturkę. Krucyfiks wieku XIXw i krzyż ołtarzowy z pierwszej poł. wieku XIX z cynową rzeźbą Chrystusa.