Pamiętnik
B. Skóra

święto patrona mała 2011 195
Bronisława Skóra (Ździebło) – autorka pamiętnika, na fotografi podczas obchodów dnia patrona w Zespole Szkól w Małej 2010r.