Miejsko-Gminne Zawody
Sportowo-Pożarnicze

22 czerwca br. na stadionie Ropczyckiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyły się Miejsko-Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze zorganizowane przez Zarząd Miejsko-Gminny Związku OSP RP w Ropczycach i Burmistrza Ropczyc. W zawodach udział wzięło 5 żeńskich, 13 męskich drużyn i 3 młodzieżowe drużyny pożarnicze z poszczególnych jednostek. Samorząd Ropczyc reprezentował zastępca burmistrza Marek Misiura, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Bielatowicz, radny Rady Miejskiej oraz Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach Andrzej Rachwał. Na zawodach obecni byli również druh Władysław Tabasz – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Rzeszowie oraz bryg. Witold Wiercioch – Komendant PSP w Ropczycach. 

W zawodach wzięła również udział drużyna OSP Mała.