SP Mała Dolna

W dniu 20 sierpnia 1988r. rozpoczęto budowę obecnego budynku szkoły, a 24 maja 1989r. uroczyście wmurowano akt erekcyjny. Dokonał tego profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Hieronim Kubiak, Naczelnik Miasta i Gminy w Ropczycach inżynier Z. Duch, Wicekurator Oswiaty i Wychowania w Rzeszowie mgr S. Piątek oraz Prezes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej, która stała się wykonawcą tej inwestycji Tadeusz Książek. Nowy budynek szkoły został oddany do użytku 26 września 1993r. Szkoła otrzymała imię prof. Tadeusza Sinki, budynek poświęcił ówczesny proboszcz parafii ksiądz Stanisław Łabuz. W otwarciu szkoły uczestniczyli Komisarz Rządowy Gminy Ropczyce Maria Alicja Litwa, Kurator Oświaty w Rzeszowie Jan Stanisz, wizytator U. Stec, władze samorządowe, mieszkańcy wioski, nauczyciele oraz uczniowie. Wszyscy z tego faktu bardzo się cieszyli, niestety brakowało sali gimnastycznej. Jej budowa była odkładana z roku na rok. W 1995 roku na wniosek grona pedagogicznego i Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, Zarząd Miasta i Gminy Ropczyce podjął trud budowy sali gimnastycznej. Kosztem prawie dwóch milionów złotych w większości z budżetu gminy, wybudowana została pełnowymiarowa sala gimnastyczna z całym zapleczem. Uroczyste przekazanie sali do użytku nastąpiło 23 września 1998r.(sala została odnowiona w 2009r.). Przecięcia wstęgi dokonali Dyrektor Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Henryk Górnik, Burmistrz Miasta i Gminy Ropczyce Bolesław Bujak, przewodniczący Szkolnego Komitetu Budowy Szkoły Władysław Durek. Od tego momentu uczniowie oraz nauczyciele mieli lepsze warunki do nauki i do pracy. Dyrektorem szkoły była wówczas pani Bożena Ruman, która niemało pracy włożyła wraz z nauczycielami, aby doszło do ukończenia prac przy szkole i sali gimnastycznej. Pracowała do 31 sierpnia 2003r.na stanowisku dyrektora szkoły, po niej funkcję objął Julian Zegar. Od 1 września 2003r. szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół w Małej. Dyrektorem szkoły jest od 1 września 2007r. Stanisław Strzałka. nauka odbywa się na dwie zmiany . Obecnie w szkole uczy się około dwustu uczniów, pracuje szesnastu nauczycieli na pełnym etacie oraz czterech na etatach niepełnych. W szkole jest sekretarka, konserwator, trzy panie sprzątające oraz dwie panie obsługujące kuchnię. Ze stołówki mogą korzystać uczniowie oraz nauczyciele. Przy szkole jest biblioteka szkolna, która pełni także funkcję biblioteki publicznej(w 1993r. biblioteka publiczna została połączona z biblioteką szkolną) oraz sala komputerowa z dziesięcioma stanowiskami. Od 24 kwietnia 2002r. w szkole jest Izba Regionalna, która gromadzi wiele eksponatów związanych z miejscowym środowiskiem.

W szkole oprócz zajęć dydaktycznych odbywają się różnorodne zajęcia dodatkowe, działają LOP, PCK, SKO, Caritas, Samorząd Uczniowski. W czasie trwania roku szkolnego przygotowuje się wiele imprez szkolnych i środowiskowych.