Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 kwietnia 2023 r. zmarł druh Tadeusz Miklos – długoletni Naczelnik i Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej. Dziękujemy za ciężką pracę w szeregach naszej jednostki oraz ofiarność w pełnieniu służby Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Fotorelacja z uroczystości pogrzebowych śp. Tadeusza Miklosa […]