Dożynki gminne 2014

17 sierpnia 2014 rolnicy z gminy Ropczyce dziękowali za szczęśliwie zebrane plony w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach.

Koncelebrze przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. prałat Stanisław Słowik – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej, Honorowy Obywatel Miasta Ropczyce. Po poświęceniu wieńców dożynkowych barwny korowód pod przewodnictwem orkiestry dętej i mażoretek przemaszerował na odnowiony stadion, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. 
Starostami dożynek byli pani Teresa Rachwał i pan Mariusz Książek. Tradycyjnie starostowie obdarowali chlebem gospodarza dożynek: Burmistrza Ropczyc. Burmistrz Bolesław Bujak odbierając go od starostów w imieniu gminnej społeczności złożył rolnikom podziękowania za pracę, nie byłoby chleba, gdyby nie trud tych, dzięki którym w każdym polskim domu i na każdym stole chleb się pojawia. Dożynki to najpiękniejsza nasza narodowa tradycja. I za jej podtrzymywanie serdecznie dziękuję. Życzył by ten dożynkowy bochen chleba stał się symbolem pomyślności wszystkich mieszkańców. Dożynki to znakomita okazja do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla rolnictwa z terenu gminy Ropczyce. Na wniosek Burmistrza, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” ośmiu rolnikom. Wśród uhonorowanych znaleźli się również mieszkańcy naszej miejscowości: Wacław Chojecki oraz Andrzej Panek. Odznaczenia dokonali: prof. Zdzisław Gawlik – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa wraz z Burmistrzem Bolesławem Bujakiem.
Przed publicznością swoje wieńce zaprezentowało 13 grup dożynkowych, które dowcipnymi wierszami i przyśpiewkami przekazały życzenia i prośby skierowane do gospodarzy.
Share on facebook
Udostępnij