INSCENIZACJA PACYFIKACJI MAŁEJ, RÓŻY I GUMNISK

W niedzielę 27 sierpnia 2023r miasto Dębica oraz Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębicy zorganizowały inscenizację historyczną przedstawiającą akcje pacyfikacyjne zrealizowane przez niemieckiego okupanta na terenie pow. dębickiego w 1943 i 1944 roku. Pacyfikacje przeprowadzono na mieszkańcach Małej (IV 1943), Róży (VII 1943) i Gumnisk (VIII 1944). Podczas wydarzenia wspomniano rodzinę Wójcików z Małej, […]

Pożegnanie

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 27 kwietnia 2023 r. zmarł druh Tadeusz Miklos – długoletni Naczelnik i Wiceprezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Małej. Dziękujemy za ciężką pracę w szeregach naszej jednostki oraz ofiarność w pełnieniu służby Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Fotorelacja z uroczystości pogrzebowych śp. Tadeusza Miklosa […]